Chi nhánh

21:29 Sunday, June 16, 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LỘC SƠN HÀ TẠI QUY NHƠN

CN : Số 01 Đinh Bộ Lĩnh, Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
0982836469
cskh.locsonhaland@gmail.com
www.locsonhamiennam.com
THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai - Thứ Sáu Sáng: 08h00 - 12h00 Chiều: 13h00 - 17h30

Thứ Bảy Sáng: 08h00 - 12h00