Giới thiệu

21:16 Monday, July 22, 2019

TẦM NHÌN

“Trở thành tập đoàn tầm vóc khu vực và quốc tế trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản.”
Đến năm 2021 là 1 trong 3 công ty dẫn đầu về mảng phân phối bất động sản Việt Nam.
Đến năm 2023 là tập đoàn phân phối và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

“PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Giữ chữ TÍN như giữ TRÁI TIM”

“Đặt chữ TÂM làm NỀN TẢNG phát triển”

“Không ngừng HỌC HỎI, SÁNG TẠO”

“Cam kết PHỤNG SỰ để DẪN DẦU”

“Xây dựng môi trường làm việc lí tưởng”

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo