Sự kiện

21:40 Monday, July 22, 2019

CUỘC THI ẢNH ONlINE - [SALE - 50 SẮC THÁI]
CUỘC THI ẢNH ONlINE ⭕Chủ đề: [SALE - 50 SẮC THÁI] ⭕Tổ chức: Lộc Sơn Hà Miền Nam & Think Big Academy trực thuộc THINK BIG GROUP ⭕Mục đích: Nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện các nhiếp ảnh gia tài năng ch
Xem thêm
CUỘC THI "THUYẾT TRÌNH HAY - CẦM NGAY TIỀN THƯỞNG"
CUỘC THI "THUYẾT TRÌNH HAY - CẦM NGAY TIỀN THƯỞNG" | LỘC SƠN HÀ MIỀN NAM (01 giải dành cho Nhân viên XUẤT SẮC NHẤT!) +Yêu cầu : ✔Mỗi PKD ít nhất phải có 2 thành viên tham gia ✔Hạ
Xem thêm